ABC-Lied · mp3

ABC-Lied

  (mp3 – Lied, 860 KB) Hör zu und sing mit. Kannst du das deutsche ABC schon auswendig? Aaaaa Beee Ceee Deee Eeee  eF Geee, Haaa Iiii Jot Kaa eL eM eN Oooo Peeee, Quuu eR eS Teee Uuuu Vau Weee, iX Ypsilon Zet.  Juchhee! Ja, das ist das AaaaBeeeeCeeee….

weiterlesen …